Vitaal door de Overgang

Effectieve Programma’s voor een Vitale Overgang

Hoe je werkplezier in de overgang behoudt

Een verzameling paperclips met smileys. Dit geeft een connectie met werkplezier in de overgang weer.

We hebben allemaal wel eens zo’n dag. Een werkdag die zo oneindig lang duurt, frustrerend is of uitputtend dat we denken ‘dit wil ik niet meer’! Herken je jezelf hier niet in? Super! Voor veel vrouwen in de overgang is het echter heel herkenbaar dat het werkplezier in de overgang onder druk staat. Door klachten in de overgang kan het een behoorlijke uitdaging zijn om je werkplezier vast te houden.

Wat is werkplezier en waarom is het belangrijk?

Werkplezier betekent dat je uit jezelf en met plezier het werk doet wat gedaan moet worden. Je werkzaamheden leveren je meer energie op dan dat ze je kosten. Als je plezier hebt in je werk, doe je wat je leuk vindt, maar vind je ook leuk wat je doet.

Werknemers die met plezier naar hun werk gaan zijn productiever, positiever, efficiënter en gelukkiger. Daarom is het belangrijk om te investeren in werkplezier. Het levert namelijk productieve en betrokken medewerkers op die minder vaak ziek zijn én langer in dienst blijven.

Werkplezier in de overgang

De overgang is een periode waarin er voor vrouwen veel veranderd. Zowel lichamelijk als mentaal. Een deel van de vrouwen in de overgang ervaart zoveel klachten dat hun functioneren eronder lijdt. Dit kan stress veroorzaken. Als het werk zelf ook stressvol is dan zorgt dit voor een dubbele belasting voor de werkende vrouw in de overgang. Dit zet het werkplezier in de overgang onder druk. Stress kost veel energie. Een van de mogelijke gevolgen van te veel stress is dat vrouwen in de overgang uitgeput raken of te maken krijgen met een burn-out. 

De overgang is ook een positieve fase waarin vrouwen meer ruimte voelen om voor zichzelf te kiezen. Er breekt een nieuwe periode aan waarin zij misschien een andere invulling of richting aan haar toekomst wil geven. Als de klachten van de overgang worden aangepakt, kunnen de energiebronnen worden aangevuld. Dit heeft een positief effect op het werkplezier in de overgang.

Energiebronnen

Energiebronnen zijn aspecten van het werk die als positief worden ervaren. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Om goed met stress om te gaan is het belangrijk over veel energiebronnen te beschikken. Voorbeelden van energiebronnen zijn:

Sociale steun: Dit is steun van collega’s maar ook een goede relatie met de leidinggevende.

Autonomie: Dit betekent dat een werknemer het werk zelfstandig kan uitvoeren op haar eigen manier en in haar eigen tempo. Het is een basisbehoefte bij mensen. Autonomie gaat over de vrijheid die je krijgt en daarmee het gevoel dat je als werknemer serieus wordt genomen. Het is een erkenning van je professionaliteit.

Feedback: Hierbij is het belangrijk dat de feedback duidelijk is en gegeven wordt over wat wel en niet goed gaat. Feedback draagt bij aan het ervaren van voortgang. Zowel in het werk als iemands persoonlijke ontwikkeling.

De periode van de overgang biedt extra uitdagingen. Daarom is het voor organisaties belangrijk om het werkplezier voor vrouwen in de overgang te behouden. Dit kan door de overgang te herkennen en bespreekbaar te maken.

Factoren voor meer werkplezier in de overgang

Het is als organisatie en als vrouw in de overgang belangrijk om samen regie te nemen om actief aan het werk te blijven tijdens de overgang. Gezonde en vitale werknemers ervaren namelijk meer werkplezier. Hiermee kan veel verzuim worden voorkomen. Je kunt denken aan aanpassingen op de werkvloer, het vergroten van kennis over de overgang bij vrouwen zelf maar ook bij hun leidinggevende en collega’s. Belangrijke thema’s zijn:

1. Competenties en werkplezier in de overgang

Werkzaamheden moeten passen bij de talenten van medewerkers. Hier hoort jezelf kunnen ontwikkelen en werk doen waarin je kennis en vaardigheden voldoende worden benut, bij. Persoonlijke ontwikkeling helpt om het werk boeiend te houden. Wat zijn de kansen om door te groeien of opleidingen te volgen? Ook de mogelijkheid tot jobcrafting hoort hier bij. Dit is het proactief naar eigen hand zetten van de functie-inhoud en werkomgeving. Het vermogen het eigen werk meer in te richten naar de eigen voorkeuren vergroot het werkplezier.   

2. Verbinding en werkplezier in de overgang

Werknemers halen hun werkplezier vooral uit het ervaren van een positieve verbinding met hun collega’s. Het is fijn als je met je collega’s kunt lachen maar ook samen kunt balen. Samen successen vieren en op elkaar vertrouwen. Voor vrouwen in de overgang is het fijn als er een veilige omgeving is waarin ze open kunnen zijn over de overgang en de impact daarvan op het werk.

3. Zingeving en werkplezier in de overgang

Bij zingeving gaat het om de inhoud van de functie. Zingeving in het werk is dat het werk relevant is. Hierbij is het belangrijk dat de werknemer zich nuttig voelt. De werkzaamheden leveren een bijdrage aan iets dat de werknemer belangrijk vindt. Dit aspect kan door de transitie van de vrouw door de overgang een andere invulling krijgen.

4. Organisatiecultuur

De cultuur in de organisatie bepaalt grotendeels hoe het er dagelijks aan toe gaat. De ideale cultuur bestaat niet en is voor iedereen verschillend. Onderdelen van de organisatiecultuur zijn de collega’s, de werkplekken, de werkwijze en de manier van waardering krijgen. Het is belangrijk dat men zich in de organisatie thuis voelt en bepaalde waarden kan delen.

Benieuwd of jouw organisatie vrouwen in de overgang voldoende ondersteunt bij het behoudt van werkplezier? Vul dan de gratis MenoWorkplaceScan in en krijg inzicht hoe je je organisatie overgangsvriendelijker kunt maken. Meer aandacht geven aan de vitaliteit van vrouwen in de overgang verlaagt het verzuim, vermindert werkstress en vergroot werkplezier en werkvermogen..

Bronnen

  • Ad Bergsma, Onno Hamburger, Erwin Klappe. Handboek werkgeluk. 2020
  • Maartje Wolff & Fennande van der Meulen. Het happy office manifest; de vier pijlers van een positieve werkcultuur. 2020