Vitaal door de Overgang

Effectieve Programma’s voor een Vitale Overgang

Vitale Overgang

Vitale overgang, vrouw in het bos met armen wijd.

Wij vinden dat elke vrouw een vitale overgang verdient. Maar wat betekent een vitale overgang eigenlijk? En wat levert het je op? We leggen het hieronder uit. 

De overgang

De overgang is een periode in je leven van een aantal jaar waarin er veel verandert. Je lichaam ondergaat een transformatie door hormoonveranderingen. Hierdoor kun je overgangsklachten ervaren. De meest bekende zijn opvliegers, nachtzweten en vermoeidheid. Deze klachten kunnen je leven behoorlijk op z’n kop zetten en zowel privé als op het werk een impact hebben en vragen veel van je energie. Als je in de overgang komt, sta je nog vol in het leven. Je gezin, familie maar ook je sociale leven en je werk.

De overgang kan voelen als het einde van een tijdperk, maar je kunt het ook zien als een nieuw begin. Maar de overgang biedt ook de mogelijkheid voor persoonlijke groei en meer jezelf zijn. Ook hierbij spelen hormonen een rol. De overgang duurt gemiddeld 5-10 jaar. Het zou jammer zijn om, in deze jaren waarin je je nog volop kunt ontwikkelen, veel last te hebben van klachten. 

Het belang van een goede voorbereiding voor een vitale overgang

Door je goed voor te bereiden op de periode van de overgang:

 • ben je je bewust van wat de overgang is en wat erbij komt kijken
 • zal je waarschijnlijk sneller door hebben wanneer de overgang begint
 • zal je wellicht minder klachten ervaren 
 • kun je proactief een oplossing zoeken als je klachten hebt
 • ben je energieker omdat je al weet wat je energie geeft en wat je energie kost
 • weet je hoe je je wensen bespreekbaar kunt maken zowel privé als op het werk en actie kunt ondernemen
 • heb je meer energie om jezelf te ontwikkelen

Dit alles heeft een positief effect op je gezondheid en welzijn.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’ wat leven betekent. In de kern draait vitaliteit om energie, levendigheid en levenskracht. Vitaliteit is de levenskracht en veerkracht die je zelf ervaart. Het is met positieve energie gebruikmaken van je vermogens en kwaliteiten. Vitaal zijn betekent ook veerkrachtig en creatief omgaan met invloeden van buiten. 

Wat is een vitale overgang?

Een vitale overgang is dat je:

 • je bewust bent van de veranderingen in je lichaam die een nieuwe periode aankondigen/inluiden.
 • lichamelijke en mentale klachten (h)erkent en dat je actief naar oplossingen zoekt.
 • zelfbewuster bent en dus betere keuzes voor jezelf kunt maken op basis van je wensen en behoeften.

Dit alles heeft een positief effect op je energie, gezondheid en je leven. Hierdoor kun jij je leven leiden in plaats van het leven jou. 

“Leef jij je leven of leeft het leven jou?”

Bron: onbekend

De vitaliteitsschijf voor een vitale overgang

We gebruiken het model van de vitaliteitsschijf om uit te leggen wat er allemaal kan bijdragen aan een vitale overgang. Zodat je de mogelijkheden en het potentieel wat je in je hebt, volledig kunt benutten voor een vitale overgang. 

De vitaliteitsschijf bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

 1. Vitalogisch 
 2. Fysiek welzijn 
 3. Mentaal welzijn
 4. Sociaal welzijn
 5. Spiritueel welzijn 

Bron: www.vitalogie.nl

Vitalogisch – Nut en noodzaak van een vitale overgang

Dit deel gaat over je bewustwording om vitaal te leven. Doordat met de overgang een nieuwe levensfase aanbreekt, is de overgang een mooi moment bewuster om te gaan met je vitaliteit. Door meer bewustzijn kun je betere keuzes maken. Dit heeft een positief effect op je gezondheid en leven. 

Fysiek welzijn – gezond eten, bewegen, slapen, ontspannen 

Een gezonde leefstijl is een belangrijke energiebron voor een vitale overgang. Door de hormonale veranderingen neemt je gewicht toe. Een slechte nachtrust is ook een belangrijke klacht van de overgang. Maar door je leefstijl op tijd te veranderen kun je sommige klachten van de overgang verminderen. Een gezonde leefstijl geeft je energie en maakt je fitter. Een gezonde leefstijl betekent gezond eten, voldoende bewegen, zorgen voor een goed nachtrust en regelmatig momenten inbouwen om te ontspannen en rusten

Mentaal welzijn – Mindset en emoties

De overgang kan spanningen geven en heftige emoties. Stemmingswisselingen zijn een bekende overgangsklacht. Je hebt een korter lontje, huilbuien, woede-uitbarstingen. Wellicht herken je jezelf niet meer? 

Door meer verbinding met jezelf te maken kun je jezelf herontdekken. Ga op ontdekkingsreis naar jezelf door:

 • Na te gaan welke emoties een invloed hebben op je energie. 
 • Te kijken hoe je je mindset kun inzetten om vitaler te leven 
 • Na te gaan hoe je tegen jezelf aankijkt? Is dit positief of negatief? 

Door je bewust te worden waarom je doet wat je doet, kun je keuzes maken die jou energie geven. Dit kan betekenen dat dingen in je leven zullen veranderen en dat kan pijn doen. Geef jezelf de ruimte en de tijd om te veranderen. 

Sociaal welzijn– Omgeving en relaties

Als mens wil je in verbinding leven met anderen, maar je wilt ook jezelf kunnen zijn. In verbinding zijn met jezelf. De stappen die jij zet, hebben ook invloed op de mensen om je heen. Dit kan positief of negatief zijn. Betekenisvolle relaties zowel thuis als op het werk dragen bij aan je vitaliteit, gezondheid en veerkracht. 

Veel vrouwen gaan in de overgang meer introvert gedrag vertonen. Ze hebben geen zin meer in feestjes, geen zin meer om verjaardagen te vieren, geen zin in kletspraatjes. Dit komt waarschijnlijk omdat het ‘zorghormoon’ oxytocine afneemt. 

 • Accepteer dat het is zoals het is, als je geen controle hebt over een bepaalde situatie 
 • Richt je op datgene dat je wel kunt beïnvloeden
 • Ga om met mensen die jou positieve energie geven
 • Geef aan wat jouw behoeften en wensen zijn, maak het bespreekbaar

Spiritueel welzijn– Talenten en zingeving

Als je in de overgang bent, kun je het idee krijgen dat dit het einde is. Je voelt je nog jong maar je omgeving ziet dat misschien anders. Dit kan confronterend zijn. Maar na de overgang heb je nog een behoorlijke tijd voor je om een zinvolle bijdrage te leveren en je te ontwikkelen. Gemiddeld komen vrouwen in de overgang rond hun 51e en vrouwen worden gemiddeld 83 jaar. 

Aan de ene kant gebeurt er veel in je leven. Je kinderen worden pubers en gaan de deur uit, je ouders hebben zorg nodig en je werk vraagt veel van je. Je vraagt je vaak af ‘Is dit het nu?’. Dit kost allemaal energie. 

Aan de andere kant is de overgang ook een goed moment om de balans op te maken. Je kunt als het ware een nieuwe start maken als je dit wil.

Het geeft ruimte als je voor jezelf een doel stelt en weet waar je naartoe wilt. Want dit geeft een zinvolle invulling aan je leven. Daardoor kun je de regie in eigen hand nemen en het geeft je positieve energie.  

“Elke nieuwe fase in je leven vraagt om een nieuwe jij”

Bron: @365dagen succesvol

Een vitale overgang voor jou

Vitaliteit draait dus om energie. In de periode van de overgang is het daarom belangrijk om je energie te koesteren. Want de veranderingen in je lichaam kosten extra energie. Door je drukke leven heb je vaak al een tekort aan energie.  Daarom is het juist als je in de overgang bent belangrijk om je bewust te zijn van je energie. Aan de hand van de vitaliteitsschijf krijg je meer inzicht hoe je vitaliteit op verschillende niveaus kunt vergroten. 

Je kunt heel veel zelf doen om vitaal door de overgang te gaan. Zoek ook vooral hulp als je bijvoorbeeld veel last hebt van overgangsklachten. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huisarts. 

Wil je graag vitaal door de overgang door je leefstijl te veranderen? Neem dan contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Daarna onderzoeken we samen met jou de mogelijkheden voor een vitale overgang.

Bronnen

Een vrouw ligt te ontspannen in het gras

Ontspannen tijdens de overgang: 10 Tips

Ontspannen tijdens de overgang klinkt als iets dat ook nog moet. Door alle veranderingen heb je minder energie. Door bewust tijd vrij te maken voor ontspanning krijg je meer positieve energie. Je zit lekkerder in je vel waardoor je beter met de klachten van de overgang omgaat.

Lees Meer »