Vitaal door de Overgang

Effectieve Programma’s voor een Vitale Overgang

Overgang op de werkvloer

werken met de computermuis

Waarom is aandacht voor de overgang op de werkvloer nodig?

Overgang op de werkvloer. Vrouwen hebben steeds vaker een betaalde baan. De gemiddelde leeftijd van de menopauze van vrouwen in Nederland is 50-51 jaar. Veel vrouwen ervaren klachten tijdens de overgang. Met als gevolg dat klachten tijdens de overgang het functioneren van vrouwen op de werkvloer negatief kunnen beïnvloeden.

Tegelijkertijd zijn er andere factoren die tijdens de overgang een rol spelen. Bijvoorbeeld mantelzorg, kinderen die uit huis gaan, puberende kinderen, chronische gezondheidsklachten. Deze factoren kunnen overgangsklachten verergeren.

Daardoor dus de prestaties op het werk beïnvloeden. Er is nog weinig aandacht voor de effecten van de overgang op de werkvloer.

Cijfers

 • Er zijn 1,9 miljoen vrouwen tussen de 45 tot 60 jaar (2020)
 • Het percentage werkende vrouwen in de leeftijdsgroep 45-49 jaar is 79,3% en 72,8% in de leeftijdsgroep 50-59 jaar (2018)
 • Ongeveer 96% van de vrouwen ervaart klachten. Bovendien ervaart 63% van hen ernstige klachten
 • Ongeveer 1 miljoen vrouwen van 45-65 jaar is mantelzorger

Kosten van de overgang voor de werkgever

Je wilt dat je medewerkers in hun kracht staan, werkplezier ervaren en het beste uit zichzelf halen. Verschillende studies tonen de hoge kosten van de overgang aan. Het ontwikkelen en implementeren van een overgangsvriendelijk beleid op de werkvloer lijkt dus kosteneffectief. Een business case ontwikkelen specifiek voor jouw organisatie geeft je inzicht over het effect van zo’n beleid. 

Invloed klachten overgang op de werkvloer

Overgangsklachten worden vaak niet (h)erkend op de werkvloer. Klachten die invloed hebben zijn bijvoorbeeld opvliegers, vermoeidheid, slechte concentratie, geheugenstoornissen. Niet alle klachten komen immers altijd voor. Bovendien zijn niet alle klachten even heftig. Dat maakt herkenning lastig.

De ene klacht veroorzaakt immers de andere. Waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Maar zonder de juiste tools is deze moeilijk te doorbreken .

Opvliegers en nachtelijk zweten leiden tot slaapstoornissen. Dit leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen en stemmingswisselingen. Slaapstoornissen kunnen verergeren door depressies en angststoornissen. Met als gevolg dat dit leidt tot stress, verminderde arbeidsproductiviteit, hoger ziekteverzuim, verlies van arbeidspotentieel en ontslag.

Omgaan met klachten op de werkvloer

Er wordt tegenwoordig veel gepubliceerd over de overgang. Zo wordt het onderwerp vaak besproken in tijdschriften, online en in boeken. Dat is een goede ontwikkeling. Daardoor wordt praten over de overgang makkelijker. Gesprekken vinden nu vooral plaats in de privé omgeving.

In de werkomgeving is praten over de overgang vaak nog een taboe. En klachten die horen bij de overgang worden vaak niet (h)erkend. Hoewel niet elke vrouw evenveel klachten ervaart tonen onderzoeken aan dat vrouwen vaak ervaren dat overgangsklachten hun werk negatief beïnvloeden. De omgang klachten hangt af van de cultuur van de werkomgeving. Maar in het algemeen is de overgang in de werkomgeving nog niet bespreekbaar.

Maak de overgang op de werkvloer bespreekbaar!

 • Creëer daarom een veilige sfeer voor vrouwen om hun klachten bespreekbaar te maken
 • Zorg bovendien voor steun en begrip van collega’s en leidinggevenden
 • Investeer daarnaast in kennis over de overgang
 • Toon een positieve houding met betrekking tot de overgang
 • Geef ook ondersteunende tools aan leidinggevenden en medewerkers voor gesprekken over de overgang 

Overgangsvriendelijk: Hoe wordt je dat?

Ken je cijfers

Breng als eerste het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie van 40-60 jaar in kaart. Maak dan een overzicht van het ziekteverzuim in deze groep .

Kennis en bewustwording over de overgang

Geef trainingen, workshops aan leidinggevenden en medewerkers. Geef daarnaast ook tools aan leidinggevenden hoe ze een ondersteunend gesprek te voeren.

Ondersteuning

Zorg ook voor een inclusieve cultuur met voldoende mogelijkheden om werkomstandigheden aan te passen. Biedt passende oplossingen voor problemen die ontstaan door overgangsklachten.

Overgangsvriendelijk beleid

Neem de overgang op in je diversiteit- en vitaliteitsbeleid. Maak daardoor van de overgang een prioriteit in je organisatie. Zorg voor toegang tot een gezondheidsprofessional, bedrijfsmaatschappelijk werker of een getrainde medewerker. Schakel een ARBO-dienst in met kennis over de overgang. Schakel een ARBO-dienst in met kennis over de overgang.

Hoe overgangsvriendelijk is jouw organisatie? Doe de MenoWorkplaceScan.

Bronnen

 • dr. H. Oosterhof drs. M. van Aalst drs. M. Geukes Overgang en werk Hoe carrières tot stilstand kunnen komen NTOG 20/1
 • M. Rees Global consensus recommendations on menopause in the workplace. A European Menopause and Andropause Society (EMAS) position statement Maturitas 151 (2021) 55–62
 • CBS StatLine https://opendata.cbs.nl/statline (cbs.nl)
 • A. de Boer Blijvende bron van zorg Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019 Sociaal Cultureel Planbureau 2020